Mcnett Aquasure, kontaktlim

215,00 kr

McNett Aquasure lim, elastisk Urethane masse, som ikke blir helt stivt når det herder. Et typisk kontaktlim som kan brukes på omtrent alt. Aquasure er også en industristandard for maksimalt effektive reparasjoner til våtdrakter, tørrdrakter, vannsport, fiske, kajakk, gummistøvler og eller hundrevis av ting man kan lime utendørs eller i husholdning. Raskere kur(herding) med McNett Cotol-240 ™ Cure Accelerator

H226 Brannfarlig væske og damp. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan irritere luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.

Overflaten eller området man limer blir myk og gummiaktig etter herding. Herder over natten, eller 12-24 timer avhengig av størrelse på jobben. Hvis det er ønskelig med raskere herding og et noe tynnere lim, bruk Cotol-240 Herder. Vanlige bruksområdet innen dykking/vannsport: Montering av arm/hals-mansjetter på tørrdrakter. Montering av mansjetter er mye enklere ved bruk av Cotol-240, da man får en tynnere/jevnere limoverflate(ca. 50/50 blanding). Mindre reparasjoner av våtdrakter, våtsko, hansker osv. Sette på lommer på tørrdrakt, eller tette små hull eller rifter i drakten. Andre bruksområder: Limet holder seg mykt og føyelig, og egner seg derfor godt til å lappe rifter i telt, vadere, gummistøvler, klær osv.

Produktnr: 996024 Kategorier: , , Stikkord:
Mcnett  Aquasure, kontaktlim
Mcnett Aquasure, kontaktlim
215,00 kr Select options