Toko Shoe Proof & Care 250ml

149,00 kr

Shoe proof & Care er impregneringen som er et must i alle hjem. Kan brukes på alle typer sko. Produktet er vann og smuss avvisende og forhindrer bla at skoen blir hvit ytterst pga salt på veien om vinteren. Impregneringen skåner skoens ytre materialer og bevarer fleksibiliteten i skoen.

Fare/Advarsel

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Shoe proof & Care er impregneringen som er et must i alle hjem. Kan brukes på alle typer sko. Produktet er vann og smuss avvisende og forhindrer bla at skoen blir hvit ytterst pga salt på veien om vinteren. Impregneringen skåner skoens ytre materialer og bevarer fleksibiliteten i skoen.

7 på lager

Toko Shoe Proof & Care 250ml

149,00 kr

Varenummer: 795200 Kategorier: , ,